Mapa

Skalní útvary

Šumava


Čertova stěna - Luč - národní přírodní rezervace
Pověstmi opředená Čertova stěna nad vodami Vltavy je přírodní rezervací. Tvoří ji Čertova kazatelna - skalnatý ostroh, Čertovy proudy - řečiště Vltavy s obřími hrnci a kamenné moře - balvany, ze kterých - podle pověsti - chtěli čerti postavit přehradu a zatopit klášter ve Vyšním Brodě, ale jelikož nestihli časový limit, rozházeli kameny jen volně do údolí.

Bavorský les

Gibacht
www.furth-hohenbogenwinkel.de
Široký horský masiv na bavorsko-české hranici se táhne přes skálu Kreuzfelsen do Furthské prolákliny. Další nejvyšší horou je Čerchov (1042 m) na české straně. V zimě je region Gibacht-Čerchov oblíbenou přeshraniční oblastí zimních sportů. První písemná zmínka o stej-nojmenné obci nad sklářskou vsí Althütte pochází z roku 1832. V zeměměříčských mapách je zanesen pod názvem "Myslivna" - "Jägerhaus". Oblast patřila svobodným pánům Voithům z Voithembergu. V roce 1895 je v soupisu jmění svobodného pána Karla z Voithenbergu již uvedeno jméno "Gibacht". Roku 1910 udělili majitelé panství koncesi k provozování hostince. Jméno Gibacht (pravděpodobně odkaz na blízkou hranici; do češtiny lze přeložit zhruba jako Pozorka) pak bylo přeneseno na celý horský hřbet, který sice nesl jména jako Drei Wappen, Riegelbaum nebo Reiseck, chybělo ale jednotné označení celého hřbetu.
Horu Gibacht můžete dosáhnout od parkoviště u stejnojmenného horského hotelu. Asi pět kilometrů dlouhá nenáročná romantická okružní turistická stezka obchází horský hřbet ve výšce 938 m. Cesta začíná u hostince a vede ke skále Pfennig-Felsen (vyhlídka na Waldmünchen a do údolí Ulrichsgrüner Tal). Tam jsou na skále upevněna malá dvířka. Poutníci vkládají dovnitř mince v naději, že se na toto místo zase zdrávi vrátí.
Od skály Pfennig-Felsen pokračujeme dál po staré úzké pašerácké stezce k přístřešku u skály Drei-Wappen-Felsen (901 m). Své jméno dostala podle tří erbů - bavorského, českého a ra-kouského, které tam byly vytesány roku 1766 a připomínají definitivní určení hranice mezi Čechami a Bavorskem. Smlouvou o hranicích z 3. března 1764 ukončili rakouská císařovna Marie Terezie (tenkrát také česká královna) a bavorský kurfiřt Max III. do té doby se neustále opakující hraniční spory.
Od skály Drei-Wappen-Felsen pokračuje cesta ke skále Kreuzfelsen, která svými 938 m před-stavuje nejvyšší bod hory Gibacht a dále na horu Reiseck (902 m). Skvostem je jeho skleněný vrcholový kříž, společný projekt pracovního společenství Turistické stezky Furth im Wald a Klubu českých turistů, sekce Domažlice. Kříž byl na vrcholu vztyčen v roce 2005 z iniciativy hospodáře Ralpha Wenzela. Zpět k horskému hostinci Gibacht se jde po strmém skalním hřbetu Tamnnenriegel, který nad Gleißenbergem skýtá nádherný pohled do údolí Chamer Tal.
Pozoruhodností místa je horský hostinec se sklárnou a galerií skla s výstavami v nadmořské výšce 900 m. Zde se lze v kurzech naučit tradiční výrobu perliček ze skleněných tyčinek.
Horský hostinec Gibacht je dosažitelný osobním autem.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz