Mapa

Údolí

Šumava

Národní přírodní rezervace Vyšenské kopce
www.nature.cz
Podhorská lesostep na krystalických vápencích porostlá teplomilnou květenou. Rezervace zahrnuje i Městský vrch, na jehož úpatí se nachází vstup do grafitového dolu.

Blanice - národní přírodní památka
www.nature.cz
Rozlehlé území luk,rašelin, lesů v povodí Blanice,evropsky významná lokalita perlorodky.

Brčálník, 870 m (Frischwinkel)
Rozlehlé údolí s prameništěm horní Úhlavy mezi svahy Můstku, Pancíře, Špičáku a Svarohu s několika samotami a chatami. V sedmdesátých letech minulého století zde byl vybudován rekreační komplex Svazu družstevních rolníků, dnes hotely Fanda a Jana. Zastávka ČSD (810 m). Směrem ke Špičáku stojí starý statek - Zoo farma Brčálník č. 27 s hostincem. Nedaleko železniční zastávky Hojsova Stráž-Brčálník jsou v terénu znatelné základy několika budov bývalého skautského střediska Dakota. Na cestě k chatě Rudolfovna stojí umrlčí prkno skauta Šedého Vlka. Chata Rudolfovna dostala své jméno v polovině minulého století podle svého obyvatele - lesního pana Rudolfa. Před vjezdem do špičáckého tunelu stával rozáhlý Stornův dvorec - Storngut.

Amálino údolí
Přírodní rezervace o rozloze 80,93 ha, dva kilometry jihovýchodně od Kašperských Hor, je cennou přírodní lokalitou s mokřady, prameništi a významnými druhy rostlin i zvířat. Amáliným údolím (někdy zvaným Údolí Zlatého potoka) kdysi vedla Zlatá stezka, spojující Pasov s Kašperskými Horami. Dnes vede údolím naučná stezka "Cestou zlatokopů", seznamující turisty s historií dolování zlata v této lokalitě. V jižních svazích vrchů, spadajících do Amálina údolí, se dodnes dochovala řada štol. Mezi ně patří "Josef" ze staršího období, "Kristina", kde je seismická stanice a "Naděje" z období posledních průzkumných prací.

Křižník (Kreuzwinkel)
Malebný kout v údolí nedaleko Hamrů na úpatí Jezerní hory. Své jméno dostal podle kaple Bolestné Matky Boží, kterou v roce 1730 postavil svobodný hospodář Jan Torner. Kaple se nedochovala.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz