Mapa

Šumava bez hranic

Euroregion Šumava, Jihozápadní Čechy
Zájmové sdružení Euroregion Šumava, jihozápadní Čechy je dobrovolným sdružením obcí, měst a jejich sdružení a dalších právnických osob okresů Český Krumlov, Domažlice, Klatovy, Prachatice programově a účelově zaměřeným na mezinárodní spolupráci s městy, obcemi a vyššími správními celky pohraničních regionů východního Bavorska /SRN/ a  Mühlviertel /A/. Organizace byla založena 2. 3. 1993 v Českém Krumlově a v témže roce zahájila svoji činnost.

Aktivity
Co nejširší vzájemná spolupráce regionů, jejich přirozeně utvářených částí se samosprávnými prvky a její posilování v budoucnosti je významnou podmínkou pro další rozvoj všech aktivit v daném území při současném zachování jeho nesporných a kulturních hodnot. Sdružení je garantem zachování a zlepšení přirozených životních podmínek celé oblasti, rozvoje hospodářství, posílení vzájemné spolupráce a koordinace činností s dalšími regiony, výstavby infrastruktury přesahující hranice regionů, zařazení regionu do aktivit EU.

http://www.euregio.cz/Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz