Mapa

Přeshraniční spolupráce

Euroregion Šumava - Jihozápadní Čechy www.euregio.cz

Mühlviertel www.euregio.at

Co je to Euroregion Šumava - Bayerischer Wald - Mühlviertel?
Porozumění mezi národy tam, kde dříve stály závory. Spolupráce v místech, která po čtyřicet let protínala "Železná opona". Oživení  stovky let starých kulturních styků. To všechno jsou základní myšlenky Evropy bez hranic - přeshraniční spolupráce.
A právě proto, aby se tyto myšlenky mohly stát skutečností, vzniká v Českém Krumlově v roce 1993 zájmové sdružení Euroregion Šumava - Jihozápadní Čechy, které je dobrovolným sdružením měst, obcí a jejich sdružení a dalších právnických osob okresů Český Krumlov, Domažlice, Klatovy a Prachatice. Euroregion Šumava je programově i účelově zaměřeným na mezinárodní spolupráci s městy, obcemi a vyššími správními celky pohraničních regionů východního Bavorska a Horního Rakouska.
Euroregion Šumava vzniklo jako sdružení dle závěrů iniciačních schůzek v Železné Rudě na jaře roku 1991 a na Srní v prosinci roku 1992. Založení v roce 1993 bylo vedeno hlavní myšlenkou, že region Šumava je specifickou oblastí svými přírodními, hospodářskými, kulturními a sociálními podmínkami. Obdobná specifika mají i příhraniční oblasti v sousedních zemích, tj. Bavorský les v SRN a Mühlviertel v Rakousku.
Euroregion Šumava se postupně stává garantem zachování a zlepšení přirozených životních podmínek celé oblasti rozvoje hospodářství, posílení vzájemné spolupráce a koordinace činnosti s dalšími regiony, výstavby infrastruktury přesahující společné hranice regionů, zařazení regionu do aktivit Evropské Unie.
Činnost sdružení by měla vést k prosazování názorů a zájmů obcí v daném regionu, které odpovídají vývojovým trendům oblasti.

Co přináší členství v Euroregionu Šumava - Bayerischer Wald - Mühlviertel?

 1. úplný informační servis
  • rozšířením jednatelství Euroregionu Šumava a propojením s Regionální rozvojovou agenturou Šumava ve Stachách došlo ke zdokonalení informačního servisu pro členské obce Euroregionu.
  • obcím jsou dodávány informace o aktuálních otázkách z činnosti Euroregionu Šumava, dále přednostní informace o přopravovaných oblastech a kritériích v projektech Phare CBC a INTERREG III A  v letech 2004 - 2006
  • dále nabízí zprostředkování prvotních kontaktů pro zájemce o přeshraniční spolupráci mezi obcemi na bavorské,rakouské a české straně
 2. prostřednictvím Regionální rozvojové agentury Šumava technickou pomoc při podávání nejrůznějších projektů a dále poradenství v oblastech přípravy i samotného průběhu a ukončení projektu
 3. pomoc prostřednictvím komisí Euroregionu Šumava, a to v oblastech cestovního ruchu, hospodářského a regionálního rozvoje, v oblastech školství a kultury, ekologie a životního prostředí
  • připravuje se další oblast - zemědělství a obnova venkova v regionu

Budoucnost Euroregionu Šumava - Bayerischer Wald - Mühlviertel:
Hlavním cílem představitelů Euroregionu Šumava je vytvořit ze všech tří sekcí Euroregionu jeden společný celek, který bude mít svou právní subjektivitu a v němž budou vzájemně komunikovat jak česká, tak bavorská a hornorakouská strana Euroregionu. Tyto sekce komunikují již nyní a jejich spolupráce je na dobré úrovni, ale naší snahou je tuto komunikaci ještě více prohloubit a tím ještě lépe vzájemně propojit všechny části našeho Euroregionu.
Věříme, že se vstupem České republiky do Evropské unie dojde ke zjednodušení procesu realizace zrcadlových projektů na obou stranách hranic, zjednoduší se proces schvalování v programech a zviditelní se směr finančních toků.
Euroregion bude i nadále spolupracovat s kraji a vyhledávat nejvhodnější iniciativy a požadavky svého území a tím se stane důležitým indikátorem v rozvoji příhraničního území, které bylo v minulosti tolik zanedbáváno.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz