Kasárna Brod u Příbrami - Příbram

Jedná se o bývalá kasárna. V Územním plánu města Příbram je tato lokalita zařazena ke komerčně industriálnímu využití - pasport lokality 4K2T. Jde o pozemky a stavby v SZÚ.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 50 000 m2
Procento zastavěn: 75%
Výměra podlahové plochy objektů:
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100 % obecní

Identifikační údaje

Kraj: Středočeský kraj Kód kraje: CZ020
Okres: Příbram Kód okresu: CZ020B
ORP: Příbram Kód ORP: 2120
Obec: Příbram Kód obce: 539911
Popis geografické polohy: industriální zóna Brd na okraji Příbrami

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: armáda
Stávající ÚPD: ÚPD Příbram
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: průmysl
Počet objektů na pozemku celkem:

Technický stav

Existence ekologických zátěží: lze předpokládát
Dopravní dostupnost - dálnice: D5 22km po II/118
Dopravní dostupnost - silnice: R4 6 km po I/18, městem prochází I/18, I/66
Dopravní dostupnost - železnice: městem prochází trať Zdice - Písek
Dopravní dostupnost - letiště: Ruzyně 50 km
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ne
Kanalizace: ano
Plyn: ano

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované bez budov (nebo s malým počtem budov)

Náklady

Náklady v mil.Kč:

Poznámky

Mapa, Fotografie



Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz