Bývalé učiliště - Bohutín

Areál bývalého učiliště n.p. Rudné doly, později učiliště a domov mládeže se školní jídelnou. Jsou tu celkem tři budovy. Hlavní přízemní trojkřídlá budova je opuštěná s částečně propadlou střechou. Budova na okraji areálu je již v soukromých rukách. Areál je na kraji lesa v pěkném prostředí na kopci za obcí, množství vzrostlé zeleně na pozemku.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 35 000 m2
Procento zastavěn: 20%
Výměra podlahové plochy objektů:
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100 % obecní

Identifikační údaje

Kraj: Středočeský kraj Kód kraje: CZ020
Okres: Příbram Kód okresu: CZ020B
ORP: Příbram Kód ORP: 2120
Obec: Bohutín Kód obce: 539953
Popis geografické polohy: objekt se nachází na okraji obce Vysoká Pec č.p.140

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: občanská vybavenost
Stávající ÚPD:
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Počet objektů na pozemku celkem:

Technický stav

Existence ekologických zátěží: nelze předpokládat
Dopravní dostupnost - dálnice:
Dopravní dostupnost - silnice: R4 po I/18 cca 12 km, I/18 prochází obcí
Dopravní dostupnost - železnice: v Příbrami trať Zdice Březnice
Dopravní dostupnost - letiště: Ruzyně cca 140
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ne
Kanalizace: ano
Plyn: ano

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované bez budov (nebo s malým počtem budov)

Náklady

Náklady v mil.Kč:

Poznámky

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz