Bývalá vysoká pec Barbora - Jince

Stará pozdně barokní vysoká pec Barbora, patřící původně k blízkému pivovaru-zámku. Postavena roku 1810 hrabětem Rudolfem Vrbnou. V provozu až do r. 1874, před rozbořením ji zachránilo umístění pily do jejího objektu. Dnes jsou oba objekty odděleny železničním náspem. Budova je zcela nevyužívaná, ale zachovalá, pozemek je využíván jako cvičiště pro psy.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 10 000 m2
Procento zastavěn: 20%
Výměra podlahové plochy objektů:
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100 % obecní

Identifikační údaje

Kraj: Středočeský kraj Kód kraje: CZ020
Okres: Příbram Kód okresu: CZ020B
ORP: Příbram Kód ORP: 2120
Obec: Jince Kód obce: 540404
Popis geografické polohy: objekt se nachází v širším centru obce, ul. Pod váhou 391

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: průmysl
Stávající ÚPD:
Stávající skutečné využití lokality: 50%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Počet objektů na pozemku celkem:

Technický stav

Existence ekologických zátěží: lze předpokládát
Dopravní dostupnost - dálnice: D5 po I/18 cca 15 km
Dopravní dostupnost - silnice: R4 po II/115 cca 15 km,
Dopravní dostupnost - železnice: trať Zdice Březnice cca 3 km
Dopravní dostupnost - letiště: Ruzyně cca 140
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ne
Kanalizace: ano
Plyn: ano

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované bez budov (nebo s malým počtem budov)

Náklady

Náklady v mil.Kč:

Poznámky

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz