Bývalé zahradnictví - skleníky - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Na území bývalého zahradnictví se nacházejí zbytky skleníků a kotelen. Využití území dle ÚPD - částečně veřejná vybavenost a částečně parková zeleň a vodní plochy.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 30 000 m2
Procento zastavěn: 53%
Výměra podlahové plochy objektů:
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 50% obecní, 50 % soukromá osoba

Identifikační údaje

Kraj: Středočeský kraj Kód kraje: CZ020
Okres: Praha-východ Kód okresu: CZ0209
ORP: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Kód ORP: 2103
Obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Kód obce: 538094
Popis geografické polohy: vnější centrum města

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: zemědělství
Stávající ÚPD: ÚPD Brandýs n.L. - St. Boleslav
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: rekreace, cestovní ruch
Počet objektů na pozemku celkem:

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ne
Dopravní dostupnost - dálnice: D 11
Dopravní dostupnost - silnice: R 10
Dopravní dostupnost - železnice: trať Praha - Plzeň, Beroun - Rudná
Dopravní dostupnost - letiště: Ruzyně 35 km
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ne
Kanalizace: ne
Plyn: ne

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované bez budov (nebo s malým počtem budov)

Náklady

Náklady v mil.Kč:

Poznámky

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz