Areál Vodáren - Husova ul. - Černošice

Nevyužitá plocha neriziková z hledika znečištění
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem:
Procento zastavěn:
Výměra podlahové plochy objektů:
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 40% obecní, 30 % Praha, 30% ostatní

Identifikační údaje

Kraj: Středočeský kraj Kód kraje: CZ020
Okres: Praha-západ Kód okresu: CZ020A
ORP: Černošice Kód ORP: 2105
Obec: Černošice Kód obce: 539139
Popis geografické polohy: okrajová část obce

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality:
Stávající ÚPD:
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: průmysl
Počet objektů na pozemku celkem:

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ne
Dopravní dostupnost - dálnice: D5 12 km
Dopravní dostupnost - silnice: R 4 15 km, I/10 10km
Dopravní dostupnost - železnice: trať Praha - Plzeň
Dopravní dostupnost - letiště: Ruzyně 40 km
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ano
Kanalizace: ano
Plyn: ano

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované bez budov (nebo s malým počtem budov)

Náklady

Náklady v mil.Kč:

Poznámky

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz