Centrum - bývalý pivovar, mlýn a hotel Praha - Kralupy nad Vltavou

Jedná se o lokalitu v centru města, která zahrnuje areál bývalého pivovaru (dominantně) , mlýn (dobíhá provoz), bývalý hotel Praha (dlouhodobě mimo provoz), do nichž je začleněno několik menších objektů - 2 obytné domy a 2 bývalé statky. Jeden z nich slouží jako detašované pracoviště MěÚ (přestavba z 1.pol.20.stol.). Vzhledem k tomu, že výrobní areály slouží svému účelu jen zčásti a výroba je v útlumu, plánuje se revitalizace uvedené lokality za účelem rozšíření městského centra.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 20 000 m2
Procento zastavěn: 50%
Výměra podlahové plochy objektů:
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100 % obecní

Identifikační údaje

Kraj: Středočeský kraj Kód kraje: CZ020
Okres: Mělník Kód okresu: CZ0206
ORP: Kralupy nad Vltavou Kód ORP: 2111
Obec: Kralupy nad Vltavou Kód obce: 534951
Popis geografické polohy: plocha se nachází v centru města

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: občanská vybavenost
Stávající ÚPD: ÚPD Kralupy n. V.
Stávající skutečné využití lokality: 85%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Počet objektů na pozemku celkem:

Technický stav

Existence ekologických zátěží: nelze předpokládat
Dopravní dostupnost - dálnice: D8 7 km po II/608
Dopravní dostupnost - silnice: R7 9 km po II/01, I/16 5 km po II/240
Dopravní dostupnost - železnice: trať 091 Praha - Děčín
Dopravní dostupnost - letiště: Ruzyně 45 km
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ne
Kanalizace: ano
Plyn: ano

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované bez budov (nebo s malým počtem budov)

Náklady

Náklady v mil.Kč:

Poznámky

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz