Lidka - Kutná Hora

Průmyslová lokalita, využívaná vzhledem k ÚP nevhodně
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 40 000 m2
Procento zastavěn: 0%
Výměra podlahové plochy objektů:
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100 % obecní

Identifikační údaje

Kraj: Středočeský kraj Kód kraje: CZ020
Okres: Kutná Hora Kód okresu: CZ0205
ORP: Kutná Hora Kód ORP: 2112
Obec: Kutná Hora Kód obce: 533955
Popis geografické polohy: areál se nachází ve vnějším centru města

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: průmysl
Stávající ÚPD: ÚPD Kutná Hora
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Počet objektů na pozemku celkem:

Technický stav

Existence ekologických zátěží: lze předpokládát
Dopravní dostupnost - dálnice: D 11 18 km po I/38, D1 25 km po II/126
Dopravní dostupnost - silnice: městem prochází I/2, I /38 cca 3 km
Dopravní dostupnost - železnice: trať Praha - Havl. Brod
Dopravní dostupnost - letiště: Ruzyně 120 km
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ne
Kanalizace: ano
Plyn: ano

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované bez budov (nebo s malým počtem budov)

Náklady

Náklady v mil.Kč:

Poznámky

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz