Budova bývalé školy - Jetětice

Budova bývalé školy se nachází v západní části obce Jetětice. Leží přibližně 4 km od silnice I. třídy E 29 a 6 km od silnice II. třídy E 105.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 3 118 m2
Procento zastavěn: 16%
Výměra podlahové plochy objektů: 510 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100 % obecní

Identifikační údaje

Kraj: Jihočeský kraj Kód kraje: CZ031
Okres: Písek Kód okresu: CZ0314
ORP: Milevsko Kód ORP: 3107
Obec: Jetětice Kód obce: 549479
Popis geografické polohy: v západní části obce Ježětice

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: občanská vybavenost
Stávající ÚPD: občanská vybavenost
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: bydlení
Počet objektů na pozemku celkem: 1

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ne
Dopravní dostupnost - dálnice: ne
Dopravní dostupnost - silnice: 4 km (E 29), 6 km (E 105)
Dopravní dostupnost - železnice: 500 m Jetětice
Dopravní dostupnost - letiště: ne
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ano
Kanalizace: ano
Plyn: ne

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované bez budov (nebo s malým počtem budov)

Náklady

Náklady v mil.Kč: 45

Poznámky

Budova bývalé školy se nachází v západní části obce Jetětice. V minulosti zde byla škola a Dům dětí a mládež Písek. V současné době nemá žádné využití, jen ve 2 místnostech je knihovna.

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz