Areál bývalého zámku (bývalý 2. stupeň ZŠ) - Budeč

Areál bývalého zámku se nacházi ve středu obce Budeč. Leží u silnice II. třídy E 410, E 151 a je vzdálen přibližně 12 km od silnice I. třídy E 38.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 10 000 m2
Procento zastavěn: 26%
Výměra podlahové plochy objektů: 2 600 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100 % obecní

Identifikační údaje

Kraj: Jihočeský kraj Kód kraje: CZ031
Okres: Jindřichův Hradec Kód okresu: CZ0313
ORP: Dačice Kód ORP: 3104
Obec: Budeč Kód obce: 546020
Popis geografické polohy: střed obce

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: občanská vybavenost
Stávající ÚPD: občanská vybavenost
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: rekreace, cestovní ruch
Počet objektů na pozemku celkem: 1

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ne
Dopravní dostupnost - dálnice: ne
Dopravní dostupnost - silnice: 12 km (E 59), 0 m E 151, E 410
Dopravní dostupnost - železnice: 10 km Jemnice
Dopravní dostupnost - letiště: ne
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ano
Kanalizace: ano
Plyn: ne

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované bez budov (nebo s malým počtem budov)

Náklady

Náklady v mil.Kč: 64

Poznámky

Areál bývalého zámku má podkovovité uspořádání, s vnitřním dvorem, venkovský zámek vykazuje dílčí architektoniické hodnoty, poloha areálu - přímo na návsi v návaznosti na kostel. Účelné využití areálu je prioritou obce s předpokladem poskytnutí nedostatkových pracovních příležitostí.

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz