Dlouhá Stropnice - areál útvaru pohraniční stráže - Horní Stropnice

Areál útvaru pohraniční stráže se nachází na jihu obce Horní Stropnice v časti Dolní Stropnice. Nejbližší silnice II. třídy I/24 je odsud vzdálena 25 km a silnice I. třídy I/3 leží 30 km odsud.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 28 900 m2
Procento zastavěn: 13%
Výměra podlahové plochy objektů: 3 850 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100 % obecní

Identifikační údaje

Kraj: Jihočeský kraj Kód kraje: CZ031
Okres: České Budějovice Kód okresu: CZ0311
ORP: Trhové Sviny Kód ORP: 3113
Obec: Horní Stropnice Kód obce: 544515
Popis geografické polohy: jižní část obce

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: armáda
Stávající ÚPD: sport a rekreace
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: rekreace, cestovní ruch
Počet objektů na pozemku celkem: 4

Technický stav

Existence ekologických zátěží: lze předpokládát
Dopravní dostupnost - dálnice: ne
Dopravní dostupnost - silnice: 30 km (I/3), 25 km (I/24)
Dopravní dostupnost - železnice: 12 km Vyšné
Dopravní dostupnost - letiště: ne
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ano
Kanalizace: ano
Plyn: ne

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně velmi kontaminované s budovami

Náklady

Náklady v mil.Kč: 114

Poznámky

Nevyužitý areál bývalého útvaru pohraniční stráže, vyjímečné krajiné prostředí a rekreační předpoklady.

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz