Areál zámku - Borovany

Areál zámku se nachází uprostřed obce Borovany, v jejím centru. Městem prochází silnice II. třídy č. 155, 157 a nejbližší silnice I. třídy E 55 je vzdálena 15 km.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 6 800 m2
Procento zastavěn: 51%
Výměra podlahové plochy objektů: 3 450 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): obecní, částečně církevní

Identifikační údaje

Kraj: Jihočeský kraj Kód kraje: CZ031
Okres: České Budějovice Kód okresu: CZ0311
ORP: Trhové Sviny Kód ORP: 3113
Obec: Borovany Kód obce: 544281
Popis geografické polohy: v centru města

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: občanská vybavenost
Stávající ÚPD: občanská vybavenost
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Počet objektů na pozemku celkem: 5

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ne
Dopravní dostupnost - dálnice: ne
Dopravní dostupnost - silnice: 15 km (I/34)
Dopravní dostupnost - železnice: 500 m Borovany
Dopravní dostupnost - letiště: ne
Hodnocení dopravní dostupnosti: výborná (napojení na silnice 1. a 2.třídy či na významné městské komunikace, napojení na dálnice do 2 km)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ano
Kanalizace: ano
Plyn: ne

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované bez budov (nebo s malým počtem budov)

Náklady

Náklady v mil.Kč: 18

Poznámky

Areál zámku situovaný v centru sídelního útvaru, stavebně zajištěný - obec hledá strategického partnera pro využití (v současné době je zpracovávána studie využití).

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz