Bývalý areál pohraniční stráže - Nová Bystřice

Areál se nachází na jihozápadním okraji města Nová Bystřice v izolované poloze, přímo navazuje na rozsáhlý komplex golfového hřiště a jeho vybavení. Městem prochází silnice II. třídy E 128 a nejbližší silnice I. třídy I/34 leží přibližně 13 km odsud.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 40 000 m2
Procento zastavěn: 14%
Výměra podlahové plochy objektů: 5 400 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100 % obecní

Identifikační údaje

Kraj: Jihočeský kraj Kód kraje: CZ031
Okres: Jindřichův Hradec Kód okresu: CZ0313
ORP: Jindřichův Hradec Kód ORP: 3105
Obec: Nová Bystřice Kód obce: 546798
Popis geografické polohy: jihozápadní část obce

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: armáda
Stávající ÚPD: občanská vybavenost
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: rekreace, cestovní ruch
Počet objektů na pozemku celkem: 12

Technický stav

Existence ekologických zátěží: lze předpokládát
Dopravní dostupnost - dálnice: ne
Dopravní dostupnost - silnice: 13 km (I/34 - E 551, I/23)
Dopravní dostupnost - železnice: 1 km Nová Bystřice
Dopravní dostupnost - letiště: ne
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ano
Kanalizace: ano
Plyn: ano

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně velmi kontaminované s budovami

Náklady

Náklady v mil.Kč: 60

Poznámky

Areál se nachází na jihozápadním okraji města v izolované poloze, přímo navazuje na rozsáhlý komplex golfového hřiště a jeho vybavení, program přestavby areálu navazuje na rozvojové programy města orientující se na CR a rekreaci (výrazný počin mj. výstavba tzv. Holandské vesnice- cca 200 objektů)

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz