Kasárna - Třeboň

Areál kasáren z 19. stol. svou polohou nepřímo navazuje na historické jádro města Třeboň a nachází se v jeho jižní části. Leží u silnice II. třídy E 154, která bezprostředně navazuje na silnice I. třídy I/34 a I/24.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 5 000 m2
Procento zastavěn: 54%
Výměra podlahové plochy objektů: 2 680 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100 % obecní

Identifikační údaje

Kraj: Jihočeský kraj Kód kraje: CZ031
Okres: Jindřichův Hradec Kód okresu: CZ0313
ORP: Třeboň Kód ORP: 3114
Obec: Třeboň Kód obce: 547336
Popis geografické polohy: jižní část města

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: armáda
Stávající ÚPD: občanská vybavenost
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Počet objektů na pozemku celkem: 1

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ne
Dopravní dostupnost - dálnice: ne
Dopravní dostupnost - silnice: 0 m (I/24 - E 49, I/34 - E 551)
Dopravní dostupnost - železnice: 300 m Třeboň
Dopravní dostupnost - letiště: ne
Hodnocení dopravní dostupnosti: výborná (napojení na silnice 1. a 2.třídy či na významné městské komunikace, napojení na dálnice do 2 km)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ano
Kanalizace: ano
Plyn: ano

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně velmi kontaminované s budovami

Náklady

Náklady v mil.Kč: 112

Poznámky

Třeboň - kulturní, správní a ekonomické sídelní středisko, městská památková rezervace. Areál kasáren z 19. stol. svou polohou nepřímo navazuje na historické jádro města, není vyhlášenou kulturní památkou ale je předmětem památkového zájmu. Budova vytváří podkovovitý útvar s rozsáhlým vnitřním dvorem orientovaným na Palackého náměstí. Bezprostřední okolí kasáren je dotčeno výstavbou sídlištního typu, ale i novodobou výstavbou a přestavbou (rychlá záchranná pomoc). Budova je dispozičně řešena jako dvoutrakt s 4,5 m světlou výškou místností, což předurčuje možnosti budoucího využití.

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz