Stožice - bývalá cihelna - Vodňany

Areál bývalé cihelny je umístěn v jihozápadní části obce Vodňany poblíž obce Stožice. Přibližně 1,5 km odtud se nachází silnice II. třídy E 141, která navazuje na silnici I. třídy I/20 a následně na I/22.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 11 300 m2
Procento zastavěn: 35%
Výměra podlahové plochy objektů: 3 922 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100 % obecní

Identifikační údaje

Kraj: Jihočeský kraj Kód kraje: CZ031
Okres: Strakonice Kód okresu: CZ0316
ORP: Vodňany Kód ORP: 3117
Obec: Vodňany Kód obce: 551953
Popis geografické polohy: jihozápadní část obce

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: průmysl
Stávající ÚPD: průmysl
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: průmysl
Počet objektů na pozemku celkem: 3

Technický stav

Existence ekologických zátěží: lze předpokládát
Dopravní dostupnost - dálnice: ne
Dopravní dostupnost - silnice: 1,5 km (I/22)
Dopravní dostupnost - železnice: 2,5 km Vodňany
Dopravní dostupnost - letiště: ne
Hodnocení dopravní dostupnosti: výborná (napojení na silnice 1. a 2.třídy či na významné městské komunikace, napojení na dálnice do 2 km)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ano
Kanalizace: ano
Plyn: ne

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně velmi kontaminované s budovami

Náklady

Náklady v mil.Kč: 200

Poznámky

Bývalá cihelna, zčásti v demolici. Částečně využíváno jako skládka odpadu.

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz