Horní Ostrovec - bývalé kasárny (muniční sklad) - Ostrovec

Objekt bývalých kasáren se nachází mezi obcí Vráž a Ostrovec. Leží jihovýchodně od části obce Dolní Ostrovec. Přibližně 10 km od objektu vede silnice I. třídy E4/R4 a 4 km odsud silnice II. třídy E 121.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 8 000 m2
Procento zastavěn: 100%
Výměra podlahové plochy objektů: 8 000 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100 % obecní

Identifikační údaje

Kraj: Jihočeský kraj Kód kraje: CZ031
Okres: Písek Kód okresu: CZ0314
ORP: Písek Kód ORP: 3108
Obec: Ostrovec Kód obce: 549711
Popis geografické polohy: mezi Novou Vráží a Dolním Ostrovcem (200 m za rybníkem Landa, 1,5 km před Dolním Ostrovcem)

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: armáda
Stávající ÚPD: armáda
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: průmysl
Počet objektů na pozemku celkem: 21

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ne
Dopravní dostupnost - dálnice: ne
Dopravní dostupnost - silnice: 10 km (E4/R4), 4 km (E 121)
Dopravní dostupnost - železnice: 1,5 km Dolní Ostrovec
Dopravní dostupnost - letiště: ne
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ano
Kanalizace: ano
Plyn: ano

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně velmi kontaminované s budovami

Náklady

Náklady v mil.Kč: 200

Poznámky

Objekt bývalých kasáren byl v minulosti využíván jako muniční sklad a v současné době nemá žádné využití. Nachází se mezi obcí Vráž a Ostrovec. Leží jihovýchodně od části obce Dolní Ostrovec.

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz