Čížová - špýchar (sýpka) - Čížová

Objekt špýcharu (sýpky) se nachází na sever uprostřed obce Čížová. Leží přibližně 3,5 km od silnice I. třídy E 49/20 a 7 km od silnice II. třídy E 139.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 500 m2
Procento zastavěn: 100%
Výměra podlahové plochy objektů: 500 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100 % obecní

Identifikační údaje

Kraj: Jihočeský kraj Kód kraje: CZ031
Okres: Písek Kód okresu: CZ0314
ORP: Písek Kód ORP: 3108
Obec: Čížová Kód obce: 549347
Popis geografické polohy: střed obce

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: zemědělství
Stávající ÚPD: zemědělství
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: zemědělství
Počet objektů na pozemku celkem: 1

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ne
Dopravní dostupnost - dálnice: ne
Dopravní dostupnost - silnice: 3,5 km (E49/20), 7 km (E 139
Dopravní dostupnost - železnice: 500 m Čížová
Dopravní dostupnost - letiště: ne
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ne
Užitková voda: ne
Kanalizace: ne
Plyn: ne

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované bez budov (nebo s malým počtem budov)

Náklady

Náklady v mil.Kč: 30

Poznámky

Objekt špýcharu se nachází na sever uprostřed obce Čížová. V minulosti byl využíván jako sýpka a v současné době nemá žádné využití.

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz