Bývalá kasárna - Holýšov

Bývalá kasárna v lese, s řadou hal, garáží a skladů - oplechovaných i zděných, ubytovny montované, zděné, až 4 patrové, administrativní budovy a další servisní budovy, rozlehlé pozemky.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 706 100 m2
Procento zastavěn: 4%
Výměra podlahové plochy objektů: 28 500 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100% obecní (město Holýšov)

Identifikační údaje

Kraj: Plzeňský kraj Kód kraje: CZ032
Okres: Domažlice Kód okresu: CZ0321
ORP: Stod Kód ORP: 3212
Obec: Holýšov Kód obce: 553654
Popis geografické polohy: Objekt bývalých kasáren se nachází severozápadně od města Holýšov, přístupová komunikace vede do bývalého vojenského prostoru a je značena na mapě

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: armáda
Stávající ÚPD: průmysl
Stávající skutečné využití lokality: 50%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: průmysl
Počet objektů na pozemku celkem: 33

Technický stav

Existence ekologických zátěží: lze předpokládát
Dopravní dostupnost - dálnice: na D5 Praha - Rozvadov (18 km)
Dopravní dostupnost - silnice: silnice I. třídy vzdálená 2,5km
Dopravní dostupnost - železnice: v dosahu 3km
Dopravní dostupnost - letiště: Praha
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ano
Kanalizace: ano
Plyn: ne

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně velmi kontaminované s budovami

Náklady

Náklady v mil.Kč: 255

Poznámky

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz