Bývalá kasárna - Nýrsko

Areál bývalých kasáren, v areálu je zdravotnické středisko, většina budov je nevyužita
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 60 700 m2
Procento zastavěn: 18%
Výměra podlahové plochy objektů: 21 850 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100% obecní (město Nýrsko)

Identifikační údaje

Kraj: Plzeňský kraj Kód kraje: CZ032
Okres: Klatovy Kód okresu: CZ0322
ORP: Klatovy Kód ORP: 3205
Obec: Nýrsko Kód obce: 556831
Popis geografické polohy: Objekt bývalých kasáren se nachází na okraji jižní části města, po pravé straně silnice při výjezdu směrem na Starou Lhotu

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: armáda
Stávající ÚPD: občanská vybavenost
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Počet objektů na pozemku celkem: 10

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ne
Dopravní dostupnost - dálnice: na D5 Praha - Rozvadov (53 km)
Dopravní dostupnost - silnice: silnice I. třídy vzdálená 15km
Dopravní dostupnost - železnice: v dosahu 2km
Dopravní dostupnost - letiště: Praha
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ano
Kanalizace: ano
Plyn: ne

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované s budovami

Náklady

Náklady v mil.Kč: 22

Poznámky

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz