Bývalá kasárna - Janovice nad Úhlavou

Areál bývalých kasáren, v současné době část obec pronajímá soukromému developerovi, jsou zde již lokalizované nové výrobní subjekty, v areálu je množství dosud nevyužitých subjektů
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 459 300 m2
Procento zastavěn: 20%
Výměra podlahové plochy objektů: 193 000 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100% obecní (město Janovice)

Identifikační údaje

Kraj: Plzeňský kraj Kód kraje: CZ032
Okres: Klatovy Kód okresu: CZ0322
ORP: Klatovy Kód ORP: 3205
Obec: Janovice nad Úhlavou Kód obce: 556394
Popis geografické polohy: Objekt bývalých kasáren se nachází jihozápadně za městem Janovice nad Úhlavou, po levé straně silnice č. 191 při výjezdu směrem na Nýrsko

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: armáda
Stávající ÚPD: smíšená zóna - výroba a bydlení
Stávající skutečné využití lokality: 60%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Počet objektů na pozemku celkem: 55

Technický stav

Existence ekologických zátěží: lze předpokládát
Dopravní dostupnost - dálnice: na D5 Praha - Rozvadov (44 km)
Dopravní dostupnost - silnice: silnice I. třídy vzdálená 6km
Dopravní dostupnost - železnice: v dosahu 2,5km
Dopravní dostupnost - letiště: Praha
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ano
Kanalizace: ano
Plyn: ne

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně velmi kontaminované s budovami

Náklady

Náklady v mil.Kč: 800

Poznámky

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz