Kasárna - Zátiší - Plzeň

Bývalý vojenský areál situovaný mezi MIP Borská pole a areálem Škoda, napojený z ulice Ke Karlovu, sousedící s ulicí Folmavská. V arelálu se využívají plochy pro odstávku kamionů
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 78 000 m2
Procento zastavěn: 15%
Výměra podlahové plochy objektů: 13 000 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100% obecní (město Plzeň)

Identifikační údaje

Kraj: Plzeňský kraj Kód kraje: CZ032
Okres: Plzeň-město Kód okresu: CZ0323
ORP: Plzeň Kód ORP: 3209
Obec: Plzeň Kód obce: 554791
Popis geografické polohy: Objekt bývalých kasáren se nachází v jihozápadní části města, při levé straně silnice č. 26 při výjezdu směrem na Domažlice (výjezd na dálnici D5 směr Rozvadov)

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: armáda
Stávající ÚPD: smíšené území výroby a služeb
Stávající skutečné využití lokality: 20%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: ostatní
Počet objektů na pozemku celkem: 27

Technický stav

Existence ekologických zátěží: lze předpokládát
Dopravní dostupnost - dálnice: na D5 Praha - Rozvadov (5 km)
Dopravní dostupnost - silnice: silnice I. třídy vzdálená 1km
Dopravní dostupnost - železnice: v dosahu 3,5km
Dopravní dostupnost - letiště: Praha
Hodnocení dopravní dostupnosti: výborná (napojení na silnice 1. a 2.třídy či na významné městské komunikace, napojení na dálnice do 2 km)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ano
Kanalizace: ano
Plyn: ano

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně velmi kontaminované s budovami

Náklady

Náklady v mil.Kč: 24

Poznámky

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz