Kasárna - Světovar - Plzeň

Areál bývalého pivovaru, využívaný později jako armádní sklady, v části areálu probíhá zbytková činnost AČR - sklady, stavební správa.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 51 300 m2
Procento zastavěn: 31%
Výměra podlahové plochy objektů: 24 000 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100% veřejné (AČR, město Plzeň)

Identifikační údaje

Kraj: Plzeňský kraj Kód kraje: CZ032
Okres: Plzeň-město Kód okresu: CZ0323
ORP: Plzeň Kód ORP: 3209
Obec: Plzeň Kód obce: 554791
Popis geografické polohy: Objekt bývalých kasáren se nachází v jihovýchodní části města, Východní předměstí

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: armáda
Stávající ÚPD: lehká výroba, služby
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Počet objektů na pozemku celkem: 21

Technický stav

Existence ekologických zátěží: lze předpokládát
Dopravní dostupnost - dálnice: na D5 Praha - Rozvadov (3 km)
Dopravní dostupnost - silnice: silnice I. třídy vzdálená 1km
Dopravní dostupnost - železnice: v dosahu 0,7km
Dopravní dostupnost - letiště: Praha
Hodnocení dopravní dostupnosti: výborná (napojení na silnice 1. a 2.třídy či na významné městské komunikace, napojení na dálnice do 2 km)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ano
Kanalizace: ano
Plyn: ano

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované s budovami

Náklady

Náklady v mil.Kč: 450

Poznámky

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz