Areál bývalé SPŠT - Aš

Jedná se o budovu bývalé střední školy. Na pozemku je ještě umístěna budova samostatné tělocvičny a přístupová zásobovací komunikace s parkovištěm. Budova má několik vzájemně propojených křídel. Objekt opuštěn v roce 2000.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 2 400 m2
Procento zastavěn: 1%
Výměra podlahové plochy objektů: 1 420 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100 % obecní

Identifikační údaje

Kraj: Karlovarský kraj Kód kraje: CZ041
Okres: Cheb Kód okresu: CZ0411
ORP: Kód ORP: 4101
Obec: Kód obce: 554499
Popis geografické polohy: Lokalita se nachází ve středu města, v blízkosti vlakového nádraží.

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: ostatní
Stávající ÚPD: návrh
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Počet objektů na pozemku celkem: 1

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ano
Dopravní dostupnost - dálnice:
Dopravní dostupnost - silnice: 25 km (R6), 0,2 km silnice II.třídy
Dopravní dostupnost - železnice: 0,2 km
Dopravní dostupnost - letiště: 50 km
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ano
Kanalizace: ano
Plyn: ano

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované s budovami

Náklady

Náklady v mil.Kč: 45

Poznámky

hraniční přechod (Aš,Selb),3 km

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz