Bývalá Tosta - Habartov

Na základě statického posudku byli z budovy bývalé Tosty vystěhováni nájemníci. V budoucnu dojde k demolici budovy s tím, že na původním místě by mělo být vystavěno multifunkční centrum zábavy. Nyní se nechává zpracovávat projektová dokumentace na demolici stavby a poté budou započaty projekční práce budoucího multifunkčního centra. Investorem bude město Habartov za přispění dotačních prostředků z EU. Objekt opuštěn v roce 2008.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 4 700 m2
Procento zastavěn:
Výměra podlahové plochy objektů: 847 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100 % obecní

Identifikační údaje

Kraj: Karlovarský kraj Kód kraje: CZ041
Okres: Sokolov Kód okresu: CZ0413
ORP: Sokolov Kód ORP: 4107
Obec: Habartov Kód obce: 560359
Popis geografické polohy: Lokalita se nachází na okraji obce (Okružní ulice).

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: průmysl
Stávající ÚPD: návrh
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: ostatní
Počet objektů na pozemku celkem: 1

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ne
Dopravní dostupnost - dálnice:
Dopravní dostupnost - silnice: silnice II. třídy prochází městem
Dopravní dostupnost - železnice: ne
Dopravní dostupnost - letiště: 30 km
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ano
Kanalizace: ano
Plyn: ne

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Lokality, které nelze zařadit do předešlých kategorií

Náklady

Náklady v mil.Kč:

Poznámky

hraniční přechod (Kraslice, Klingentahal),27 km

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz