Bývalý muniční sklad - Bochov

Komplex, který se skládá z několika pozemků a budov.Využití podle UPD je plocha ke sportu a rekreaci. Do budoucna zvažuje obec využití lokality i jinak, jednou z možností by mohlo být zahájení dřevovýroby.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 470 000 m2
Procento zastavěn:
Výměra podlahové plochy objektů: 5 928 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100 % obecní

Identifikační údaje

Kraj: Karlovarský kraj Kód kraje: CZ041
Okres: Karlovy Vary Kód okresu: CZ0412
ORP: Karlovy Vary Kód ORP: 4103
Obec: Bochov Kód obce: 555029
Popis geografické polohy: Lokalita se nachází mezi obcemi Bochov a Německým Chloumkem.

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: armáda
Stávající ÚPD: ano
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: rekreace, cestovní ruch
Počet objektů na pozemku celkem: 15

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ne
Dopravní dostupnost - dálnice:
Dopravní dostupnost - silnice: 3 km (E48), 100 m silnice II. třídy
Dopravní dostupnost - železnice: 14 km (železniční stanice Bečov)
Dopravní dostupnost - letiště: 18 km
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ano
Kanalizace: ne
Plyn: ne

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Lokality, které nelze zařadit do předešlých kategorií

Náklady

Náklady v mil.Kč:

Poznámky

hraniční přechod (Pomezí),75 km

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz