Dvorana - Loket

Objekt má 5. podlaží, ze severní strany jsou 3 podlaží nad terénem., 2. podlaží pod terénem, z jižní částí je všech 5. podlaží nad terénem. Na první pohled působí lokalita jako dně těsně navazující stavby, což je umocněno umístěním oken ve vyšších podlažích a především výškou budovy, v níž je hlavní vchod. V současné době je objekt nevyužitý a zchátralý, objekt byl opuštěn v roce 1991.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 900 m2
Procento zastavěn: 1%
Výměra podlahové plochy objektů: 674 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100 % obecní

Identifikační údaje

Kraj: Karlovarský kraj Kód kraje: CZ041
Okres: Sokolov Kód okresu: CZ0413
ORP: Sokolov Kód ORP: 4107
Obec: Loket Kód obce: 560537
Popis geografické polohy: Lokalita leží v historické části města Loket, v blizkosti náměstí.

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: ostatní
Stávající ÚPD: ano
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Počet objektů na pozemku celkem: 2

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ne
Dopravní dostupnost - dálnice:
Dopravní dostupnost - silnice: 4 km (R6), 200 m silnice II.třídy
Dopravní dostupnost - železnice: 0,5 km
Dopravní dostupnost - letiště: 22 km
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ano
Kanalizace: ano
Plyn: ne

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Lokality, které nelze zařadit do předešlých kategorií

Náklady

Náklady v mil.Kč:

Poznámky

technická infrastruktura - inženýrské sítě, hraniční přechod (Svatý Kříž, Cheb, 40 km)

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz