Bývalý muniční sklad - Nové Sedlo

Pozemky jsou rovinaté, přístupné z veřejné komunikace 2. třídy Nové Sedlo-Sokolov. Daná lokalita je částečně oplocena pletivem, komunikace v tomto prostoru vyasfaltovaná.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 108 600 m2
Procento zastavěn:
Výměra podlahové plochy objektů:
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100 % obecní

Identifikační údaje

Kraj: Karlovarský kraj Kód kraje: CZ041
Okres: Sokolov Kód okresu: CZ0413
ORP: Sokolov Kód ORP: 4107
Obec: Nové Sedlo Kód obce: 560570
Popis geografické polohy: Lokalita se nachází na odlehlém místě na západním okraji katastru města Nové Sedlo. Pozemky jsou rozlehlé. Lokalita je částečně oplocena strojovým pletivem, komunikace v prostoru je vyasfaltovaná.

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: armáda
Stávající ÚPD: ano
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití:
Počet objektů na pozemku celkem: 0

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ne
Dopravní dostupnost - dálnice:
Dopravní dostupnost - silnice: 2,5 km (R6), 60 m silnice II. třídy (Nové Sedlo-Sokolov)
Dopravní dostupnost - železnice: 4,6 km
Dopravní dostupnost - letiště: 21 km
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ne
Pitná voda: ne
Užitková voda: ne
Kanalizace: ne
Plyn: ne

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Lokality, které nelze zařadit do předešlých kategorií

Náklady

Náklady v mil.Kč:

Poznámky

hraniční přechod (Svatý Kříž, Cheb, 40 km), budoucí využití lokality není zatím známo

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz