Bývalá kasárna - Podbořany

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 19 000 m2
Procento zastavěn: 30%
Výměra podlahové plochy objektů: 10 284 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100 % obec

Identifikační údaje

Kraj: Ústecký kraj Kód kraje: CZ042
Okres: Louny Kód okresu: CZ0424
ORP: Podbořany Kód ORP: 4210
Obec: Podbořany Kód obce: 566616
Popis geografické polohy: Bývalá kasárna na západním okraji intravilánu města.

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: armáda
Stávající ÚPD: schválen územní plán a pro bytovou zástavbu nezávaznou studii revitalizace
Stávající skutečné využití lokality: 30%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Počet objektů na pozemku celkem: 145

Technický stav

Existence ekologických zátěží: lze předpokládát
Dopravní dostupnost - dálnice: 40 km na začátek R7 směr Slaný
Dopravní dostupnost - silnice: 11 km na R6 směr Lubenec, areál se rozkládá na křižovatce silnic č.221 a č.226
Dopravní dostupnost - železnice: 0 km k železniční stanici Podbořany (přímo sousedí) na trati č.160
Dopravní dostupnost - letiště: 70 km letiště Ruzyň
Hodnocení dopravní dostupnosti: výborná (napojení na silnice 1. a 2.třídy či na významné městské komunikace, napojení na dálnice do 2 km)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ne
Kanalizace: ano
Plyn: ano

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované bez budov (nebo s malým počtem budov)

Náklady

Náklady v mil.Kč: cca 80 - 100mil. Kč (dle záměru)

Poznámky

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz