Bývalá kasárna - Bílina

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 10 000 m2
Procento zastavěn: 35%
Výměra podlahové plochy objektů: 16 180 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100 % obec

Identifikační údaje

Kraj: Ústecký kraj Kód kraje: CZ042
Okres: Teplice Kód okresu: CZ0426
ORP: Bílina Kód ORP: 4201
Obec: Bílina Kód obce: 567451
Popis geografické polohy: Bývalá kasárna na východním okraji intravilánu města

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: armáda
Stávající ÚPD: výrobně technické území, sociální bydlení
Stávající skutečné využití lokality: 60%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Počet objektů na pozemku celkem: 21

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ne
Dopravní dostupnost - dálnice: 30 km na D8, směr Lovosice
Dopravní dostupnost - silnice: 2 km na R15 směr Most/Teplice
Dopravní dostupnost - železnice: 3 km k železniční stanici Bílina na hlavní trati č.011
Dopravní dostupnost - letiště: 85 km letiště Ruzyň
Hodnocení dopravní dostupnosti: výborná (napojení na silnice 1. a 2.třídy či na významné městské komunikace, napojení na dálnice do 2 km)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ne
Kanalizace: ano
Plyn: ano

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované bez budov (nebo s malým počtem budov)

Náklady

Náklady v mil.Kč: Není známo, odhad 85

Poznámky

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz