Bývalá kasárna - Hrušovany

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 15 000 m2
Procento zastavěn: 15%
Výměra podlahové plochy objektů: 0 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100 % obec

Identifikační údaje

Kraj: Ústecký kraj Kód kraje: CZ042
Okres: Chomutov Kód okresu: CZ0422
ORP: Chomutov Kód ORP: 4203
Obec: Hrušovany Kód obce: 563072
Popis geografické polohy: Bývalá kasárna na západním okraji intravilánu města

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: armáda
Stávající ÚPD: smíšená výstavba - bydlení, občanská vybavenost, služby,drobná výroba
Stávající skutečné využití lokality: 15%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: bydlení
Počet objektů na pozemku celkem: 1

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ne
Dopravní dostupnost - dálnice: 35 km na D5, směr Beroun
Dopravní dostupnost - silnice: 3 km na R7 směr Chomutov / Praha
Dopravní dostupnost - železnice: 15 km k železniční stanici Žatec na trati č.124
Dopravní dostupnost - letiště: 70 km letiště Ruzyň
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ne
Kanalizace: ano
Plyn: ano

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované bez budov (nebo s malým počtem budov)

Náklady

Náklady v mil.Kč: 50

Poznámky

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz