Cihelna č.p. 278 - Hrádek nad Nisou

Odstranění, plánována nová výstavba.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 197 222 m2
Procento zastavěn: 10%
Výměra podlahové plochy objektů: 25 000 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100 % obecní

Identifikační údaje

Kraj: Liberecký kraj Kód kraje: CZ051
Okres: Liberec Kód okresu: CZ0513
ORP: Liberec Kód ORP: 5105
Obec: Hrádek nad Nisou Kód obce: 564095
Popis geografické polohy: Cihelna kousek od nádraží.

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: průmysl
Stávající ÚPD: bydlení
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: bydlení
Počet objektů na pozemku celkem: 9

Technický stav

Existence ekologických zátěží: lze předpokládát
Dopravní dostupnost - dálnice: dálnice R10 Praha - Turnov 46km, od dálnice A4 (Německo) - Gőrlitz 60km
Dopravní dostupnost - silnice: silnice I. třídy 2km
Dopravní dostupnost - železnice: zastávka vlaku 0km
Dopravní dostupnost - letiště: Praha - Ruzyně 145km
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ne
Kanalizace: ano
Plyn: ano

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované s budovami

Náklady

Náklady v mil.Kč:

Poznámky

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz