Kotelna č.p. 637 - Doksy

Přízemní stavba technické vybavenosti s komínem. Původně celé využité jako kotelna, po plynofikaci pro původní způsob využití jen 30%, v ostatní části momentálně prádelna, jinak prázdné, uzavřené, funkční stavební stav. Ze 60% nevyužité, zásadním problémem při vyhledávání zájemců o nájem je ekologické znečištění způsobené předchozím způsobem využití (příliš vysoká cena). Městem uvažované využití vzhledem k okolní bytové zástavbě je jako občanská vybavenost, služby, prodej, sportovní centrum (squash např.). V současné době se zpracovává zpráva o ekologické zátěži a projekt na sanaci a likvidaci objektu - město má zájem na základě projektu získat finanční prostředky z fondu EU (v r. 2008).
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 608 m2
Procento zastavěn: 100%
Výměra podlahové plochy objektů: 520 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100 % obecní

Identifikační údaje

Kraj: Liberecký kraj Kód kraje: CZ051
Okres: Česká Lípa Kód okresu: CZ0511
ORP: Česká Lípa Kód ORP: 5101
Obec: Doksy Kód obce: 561495
Popis geografické polohy: Na začátku obce při příjezdu z hlavního silničního tahu (I./38), u autobusového nádraží, Pražská ulice.

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: občanská vybavenost
Stávající ÚPD: bydlení
Stávající skutečné využití lokality: 30%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Počet objektů na pozemku celkem: 1

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ano
Dopravní dostupnost - dálnice: dálnice R10 Praha - Turnov 32km
Dopravní dostupnost - silnice: silnice I. třídy 4km
Dopravní dostupnost - železnice: zastávka vlaku 3km
Dopravní dostupnost - letiště: Praha - Ruzyně 90,5km
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ne
Kanalizace: ano
Plyn: ne

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované s budovami

Náklady

Náklady v mil.Kč: 15

Poznámky

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz