Bytové domy čp. 142 a 143 - Stráž pod Ralskem

Dva původní bytové domy. Jedná se o dům bývalé školy a o tzv. Gablerův dům. Tyto domy spolu s přilehlými pozemky tvoří jeden komplex. V roce 2006 byla provedena projektová dokumentace, která řeší nejen záchranu obou budov, ale i jejich nové využití. Projekt řeší nové využití domů, které počítá s využitím prostor pro umístění městské knihovny, informačního centra, odborných učeben, veřejného internetu, konferenčního sálu, muzea uranu, kanceláří neziskových org., veřejných WC a bytu správce. Na přilehlých pozemcích bude umístěna venkovní expozice muzea uranu a herní ráj s hracími prvky. Projekt bude po dokončení určen široké veřejnosti. Cílem projektu je z chátrajících budov vytvořit multifunkční dům, který bude sloužit k odpočinku, k rozšíření služeb v cestovním ruchu a vzdělávání.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 2 225 m2
Procento zastavěn: 52%
Výměra podlahové plochy objektů: 1 800 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100 % obecní

Identifikační údaje

Kraj: Liberecký kraj Kód kraje: CZ051
Okres: Česká Lípa Kód okresu: CZ0511
ORP: Česká Lípa Kód ORP: 5101
Obec: Stráž pod Ralskem Kód obce: 562092
Popis geografické polohy: Uprostřed panelové zástavby v ulici Mimoňské se nacházejí dva původní bytové domy.

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: ostatní
Stávající ÚPD: občanská vybavenost
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Počet objektů na pozemku celkem: 3

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ne
Dopravní dostupnost - dálnice: dálnice R10 Praha - Turnov 20km
Dopravní dostupnost - silnice: silnice I. třídy 9km
Dopravní dostupnost - železnice: zastávka vlaku 6km
Dopravní dostupnost - letiště: Praha - Ruzyně 110km
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ne
Kanalizace: ano
Plyn: ne

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované s budovami

Náklady

Náklady v mil.Kč: 60

Poznámky

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz