Kotelna, nemocnice - Frýdlant

Objekt bývalé kotelny na tuhá paliva. Stavebně v zanedbaném stavu. Dvoupodlažní s pultovou střechou. Další využití - zdravotnické služby, komerční prostory nebo skladové prostory s malou hlukovou zátěží, nevhodné pro průmyslové využití. Bylo by vhodné zpracování studie využitelnosti objektu.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 682 m2
Procento zastavěn: 100%
Výměra podlahové plochy objektů: 500 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100 % obecní

Identifikační údaje

Kraj: Liberecký kraj Kód kraje: CZ051
Okres: Liberec Kód okresu: CZ0513
ORP: Frýdlant Kód ORP: 5102
Obec: Frýdlant Kód obce: 564028
Popis geografické polohy: Objekt se nalézá v komplexu frýdlantské nemocnice, s příjezdovou komunikací mimo areál.

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: občanská vybavenost
Stávající ÚPD: občanská vybavenost
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: ostatní
Počet objektů na pozemku celkem: 1

Technický stav

Existence ekologických zátěží: lze předpokládát
Dopravní dostupnost - dálnice: dálnice R10 Praha - Turnov 50km
Dopravní dostupnost - silnice: silnice I. třídy 0,53km
Dopravní dostupnost - železnice: zastávka vlaku 0,73km
Dopravní dostupnost - letiště: Praha - Ruzyně 148km
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ne
Pitná voda: ne
Užitková voda: ne
Kanalizace: ne
Plyn: ne

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované s budovami

Náklady

Náklady v mil.Kč: 12

Poznámky

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz