Bývalé městské lázně - Jablonec nad Nisou

Nemovitá kulturní památka, pozoruhodná budova v centru města, dlouhodobě neudržovaná, náročná investice do stavby se specifickou původní funkcí. Vícepodlažní objekt s historizující fasádou. Relativně dobrý stav objektu. Vzhledem k umístění objektu vhodné využití jako občanská vybavenost. Bylo by vhodné vypracovat studii proveditelnosti (nejlépe v min.3 variantách budoucího využití). Odhad nákladů nezohledňuje nutné investice do (obnovy") technického zázemí (zejména v případě využití jako městské lázně), celkově minimální nutné náklady.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 1 137 m2
Procento zastavěn: 80%
Výměra podlahové plochy objektů: 2 000 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100 % obecní

Identifikační údaje

Kraj: Liberecký kraj Kód kraje: CZ051
Okres: Jablonec nad Nisou Kód okresu: CZ0512
ORP: Jablonec nad Nisou Kód ORP: 5103
Obec: Jablonec nad Nisou Kód obce: 563510
Popis geografické polohy: Budova v centru města.

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: občanská vybavenost
Stávající ÚPD: občanská vybavenost
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Počet objektů na pozemku celkem: 1

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ne
Dopravní dostupnost - dálnice: dálnice R10 Praha - Turnov 20km
Dopravní dostupnost - silnice: silnice I. třídy 0km
Dopravní dostupnost - železnice: zastávka vlaku 0,4km
Dopravní dostupnost - letiště: Praha - Ruzyně 123km
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ne
Kanalizace: ano
Plyn: ano

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované s budovami

Náklady

Náklady v mil.Kč: 40

Poznámky

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz