Hostinec v Arnoštově č.p. 11 - Víchová nad Jizerou

Nemovitá kulturní památka. Do vyřešení majetkoprávních vztahů s p.Harrachem není možné další nakládání s majetkem. Neoplocen, uzavřen, vcelku v havarijním stavu. V bližším časovém horizontu nutné investice do obnovy, jinak hrozí rychlé zhoršování technického stavu. Další využití jako občanská vybavenost vhodné (ubytovací zařízení, bydlení), možné rovněž jako objekt infrastruktury turistického ruchu. Problémem jsou nedořešené vlastnické vztahy. Obec má zájem na další spolupráci, je možné přes nedořešení majetkoprávních sporů doporučení pro další zpracování. Vlastnické vztahy jsou v podstatě po stránce restituční vyjasněné.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 2 306 m2
Procento zastavěn: 32%
Výměra podlahové plochy objektů: 1 244 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100 % obecní

Identifikační údaje

Kraj: Liberecký kraj Kód kraje: CZ051
Okres: Semily Kód okresu: CZ0514
ORP: Jilemnice Kód ORP: 5104
Obec: Víchová nad Jizerou Kód obce: 577651
Popis geografické polohy: Historický hostinec u hlavní silnice (Jilemnice - Harrachov), velmi dobrá poloha při hlavní komunikaci I./14, na břehu Jizerky.

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: občanská vybavenost
Stávající ÚPD:
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: ostatní
Počet objektů na pozemku celkem: 1

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ne
Dopravní dostupnost - dálnice: dálnice R10 Praha - Turnov 40km
Dopravní dostupnost - silnice: silnice I. třídy 1km
Dopravní dostupnost - železnice: zastávka vlaku 2km
Dopravní dostupnost - letiště: Praha - Ruzyně 146km
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ne
Kanalizace: ne
Plyn: ne

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované s budovami

Náklady

Náklady v mil.Kč: 18

Poznámky

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz