Bývalý mlýn a sušárna čekanky - Boharyně

Objekt sestává z bývalého mlýna, stodoly, bývalé sušárny čekanky, objektu vrátnice, mlýnského náhonu s jezem. Zpracován návrh na využití pro obecní účely - mlýn - kanceláře, společenská místnost, výstavní prostory, bylo by možné využít i pro bytové účely, sušárna - skladovací prostory, výstavní prostory, ubytovací prostory, stodola - sklady, restaurace, sociální zařízení apod.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 1 805 m2
Procento zastavěn: 50%
Výměra podlahové plochy objektů: 800 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100 % obecní

Identifikační údaje

Kraj: Královéhradecký kraj Kód kraje: CZ052
Okres: Hradec Králové Kód okresu: CZ0521
ORP: Hradec Králové Kód ORP: 5205
Obec: Boharyně Kód obce: 569887
Popis geografické polohy: Při severovýchodním okraji zastavěné části obce Boharyně.

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: zemědělství
Stávající ÚPD: občanská vybavenost
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Počet objektů na pozemku celkem: 3

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ne
Dopravní dostupnost - dálnice: 8 km - D11
Dopravní dostupnost - silnice: 4 km - II/611
Dopravní dostupnost - železnice: 8 km - trať č. 020
Dopravní dostupnost - letiště: 36 km - Pardubice
Hodnocení dopravní dostupnosti: výborná (napojení na silnice 1. a 2.třídy či na významné městské komunikace, napojení na dálnice do 2 km)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ano
Kanalizace: ne
Plyn: ano

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované s budovami

Náklady

Náklady v mil.Kč: 25

Poznámky

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz