Bývalé Harrachovské sýpky - Dolní Přím

Objekt je zděný, dvoupodlažní a se třemi křídly. Asi polovina jednoho z křídel je tvořena bytovou jednotkou v soukromém vlastnictví, tato část není dále zahrnuta do popisovaného "brownfieldu". Celkově je objekt málo využívaný, částečně slouží jako skladovací prostory. Objekt vyžaduje větší investice.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 3 094 m2
Procento zastavěn: 30%
Výměra podlahové plochy objektů: 3 000 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 50 % obecní

Identifikační údaje

Kraj: Královéhradecký kraj Kód kraje: CZ052
Okres: Hradec Králové Kód okresu: CZ0521
ORP: Hradec Králové Kód ORP: 5205
Obec: Dolní Přím Kód obce: 569984
Popis geografické polohy: Nedaleko od centra západní zastavěné části obce.

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: zemědělství
Stávající ÚPD: drobná výroba, služby, bydlení
Stávající skutečné využití lokality: 25%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: průmysl
Počet objektů na pozemku celkem: 1

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ne
Dopravní dostupnost - dálnice: 16 km - D11
Dopravní dostupnost - silnice: 7 km - I/11
Dopravní dostupnost - železnice: 10 km - trať č. 041
Dopravní dostupnost - letiště: 31 km - Pardubice
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ano
Kanalizace: ne
Plyn: ano

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované bez budov (nebo s malým počtem budov)

Náklady

Náklady v mil.Kč: 66

Poznámky

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz