Labský Mlýn_1 - Hostinné

Jedná se o historickou nepravidelnou několikakřídlou dvoupodlažní budovu s jedním uzavřeným nádvořím postavenou původně jako zámek, později přestavěnou na přádelnu a v polovině 19. století na továrnu na výrobu papírnu. Budova je součástí městské památkové rezervace.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 3 770 m2
Procento zastavěn: 95%
Výměra podlahové plochy objektů: 4 000 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100 % obecní

Identifikační údaje

Kraj: Královéhradecký kraj Kód kraje: CZ052
Okres: Trutnov Kód okresu: CZ0525
ORP: Vrchlabí Kód ORP: 5215
Obec: Hostinné Kód obce: 579297
Popis geografické polohy: V těsné blízkosti historického centra města.

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: průmysl
Stávající ÚPD: průmysl
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: průmysl
Počet objektů na pozemku celkem: 1

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ne
Dopravní dostupnost - dálnice: 75 km - D11
Dopravní dostupnost - silnice: 4 km - I/16
Dopravní dostupnost - železnice: 1,5 km - trať č. 030
Dopravní dostupnost - letiště: 145 km - Praha-Ruzyně
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ne
Kanalizace: ano
Plyn: ne

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované bez budov (nebo s malým počtem budov)

Náklady

Náklady v mil.Kč: 20

Poznámky

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz