Chlumecká průmyslová zóna_4 - Chlumec nad Cidlinou

Lesní plocha, plocha pro průmysl. Železniční vlečka v místě. Možnost napojení všech inženýrských sítí v areálu.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 6 446 m2
Procento zastavěn: 0%
Výměra podlahové plochy objektů: 0 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100 % obecní

Identifikační údaje

Kraj: Královéhradecký kraj Kód kraje: CZ052
Okres: Hradec Králové Kód okresu: CZ0521
ORP: Hradec Králové Kód ORP: 5205
Obec: Chlumec nad Cidlinou Kód obce: 570109
Popis geografické polohy: Průmyslová zóna je umístěna při severozápadní hranici katastru města ve vzdálenosti 3 km od zastavěného území.

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: armáda
Stávající ÚPD: průmysl
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: průmysl
Počet objektů na pozemku celkem: 0

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ne
Dopravní dostupnost - dálnice: 8 km - D11
Dopravní dostupnost - silnice: 3 km - II/611
Dopravní dostupnost - železnice: 2 km - trať č. 020
Dopravní dostupnost - letiště: 90 km - Praha-Ruzyně
Hodnocení dopravní dostupnosti: výborná (napojení na silnice 1. a 2.třídy či na významné městské komunikace, napojení na dálnice do 2 km)
Elektrická energie: ne
Pitná voda: ne
Užitková voda: ne
Kanalizace: ne
Plyn: ne

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované bez budov (nebo s malým počtem budov)

Náklady

Náklady v mil.Kč:

Poznámky

lesní pozemek

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz