Čtvercová kasárna - Josefov - Jaroměř

Třípodlažní budova - památkově chráněno.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 16 294 m2
Procento zastavěn: 46%
Výměra podlahové plochy objektů: 23 700 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100 % obecní

Identifikační údaje

Kraj: Královéhradecký kraj Kód kraje: CZ052
Okres: Náchod Kód okresu: CZ0523
ORP: Jaroměř Kód ORP: 5206
Obec: Jaroměř Kód obce: 574121
Popis geografické polohy: V západní části bývalé pevnosti Josefov.

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: armáda
Stávající ÚPD: bydlení, občanská vybavenost
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Počet objektů na pozemku celkem: 1

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ne
Dopravní dostupnost - dálnice: 46 km - D11
Dopravní dostupnost - silnice: 2 km - I/33
Dopravní dostupnost - železnice: 2 km - trať č. 030
Dopravní dostupnost - letiště: 45 km - Pardubice
Hodnocení dopravní dostupnosti: výborná (napojení na silnice 1. a 2.třídy či na významné městské komunikace, napojení na dálnice do 2 km)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ne
Kanalizace: ano
Plyn: ano

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované bez budov (nebo s malým počtem budov)

Náklady

Náklady v mil.Kč: 800

Poznámky

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz