Jezuitská kolej - Jičín

Třípodlažní historická budova členěná do dvou hlavních křídel
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 5 600 m2
Procento zastavěn: 40%
Výměra podlahové plochy objektů: 10 150 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100 % obecní

Identifikační údaje

Kraj: Královéhradecký kraj Kód kraje: CZ052
Okres: Jičín Kód okresu: CZ0522
ORP: Jičín Kód ORP: 5207
Obec: Jičín Kód obce: 572659
Popis geografické polohy: Historické centrum města

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: armáda
Stávající ÚPD: bydlení, občanská vybavenost
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Počet objektů na pozemku celkem: 1

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ne
Dopravní dostupnost - dálnice: 50 km - D11
Dopravní dostupnost - silnice: 2 km - I/16, I/32, I/35
Dopravní dostupnost - železnice: 1 km - trať č. 041, č. 061
Dopravní dostupnost - letiště: 71 km - Pardubice
Hodnocení dopravní dostupnosti: výborná (napojení na silnice 1. a 2.třídy či na významné městské komunikace, napojení na dálnice do 2 km)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ne
Kanalizace: ano
Plyn: ano

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované bez budov (nebo s malým počtem budov)

Náklady

Náklady v mil.Kč: 330

Poznámky

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz