Bývalý vojenský autopark - Nové Město nad Metují

Na pozemku se nachází velká plechová hala a několik rozpadajících se kůlen.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 13 294 m2
Procento zastavěn: 10%
Výměra podlahové plochy objektů: 1 370 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100 % obecní

Identifikační údaje

Kraj: Královéhradecký kraj Kód kraje: CZ052
Okres: Náchod Kód okresu: CZ0523
ORP: Nové Město nad Metují Kód ORP: 5211
Obec: Nové Město nad Metují Kód obce: 574279
Popis geografické polohy: V severní zastavěné části města.

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: armáda
Stávající ÚPD: bydlení, občanská vybavenost
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: bydlení
Počet objektů na pozemku celkem: 1

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ano
Dopravní dostupnost - dálnice: 44 km - D11
Dopravní dostupnost - silnice: 1 km - I/14
Dopravní dostupnost - železnice: 2 km - trať č. 041, č. 026
Dopravní dostupnost - letiště: 55 km - Pardubice
Hodnocení dopravní dostupnosti: výborná (napojení na silnice 1. a 2.třídy či na významné městské komunikace, napojení na dálnice do 2 km)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ne
Kanalizace: ano
Plyn: ano

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Lokality, které nelze zařadit do předešlých kategorií

Náklady

Náklady v mil.Kč: 35

Poznámky

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz