Bývalá prodejna stavebnin - Skřivany

Velmi zchátralá budova s propadlou střechou.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 766 m2
Procento zastavěn: 65%
Výměra podlahové plochy objektů: 500 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): budova patří obci, pozemek státu.

Identifikační údaje

Kraj: Královéhradecký kraj Kód kraje: CZ052
Okres: Hradec Králové Kód okresu: CZ0521
ORP: Nový Bydžov Kód ORP: 5212
Obec: Skřivany Kód obce: 570834
Popis geografické polohy: V centru zastavěné části obce.

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: občanská vybavenost
Stávající ÚPD: občanská vybavenost
Stávající skutečné využití lokality: 0%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Počet objektů na pozemku celkem: 1

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ne
Dopravní dostupnost - dálnice: 15 km - D11
Dopravní dostupnost - silnice: 15 km - I/35
Dopravní dostupnost - železnice: 0,5 km - trať č. 040
Dopravní dostupnost - letiště: 43 km - Pardubice
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ne
Kanalizace: ano
Plyn: ano

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované bez budov (nebo s malým počtem budov)

Náklady

Náklady v mil.Kč: 20

Poznámky

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz