Bývalá kasárna - Vamberk

Původně textilní továrna z poloviny 19. století, po jejím zániku až do roku 1993 vojenský areál sloužící především ke skladování vojenské techniky a tanků.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 30 753 m2
Procento zastavěn: 35%
Výměra podlahové plochy objektů: 15 447 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100 % obecní

Identifikační údaje

Kraj: Královéhradecký kraj Kód kraje: CZ052
Okres: Rychnov nad Kněžnou Kód okresu: CZ0524
ORP: Rychnov nad Kněžnou Kód ORP: 5213
Obec: Vamberk Kód obce: 576883
Popis geografické polohy: V těsné blízkosti centra města.

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: armáda
Stávající ÚPD: bydlení, občanská vybavenost
Stávající skutečné využití lokality: 13%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: bydlení
Počet objektů na pozemku celkem: 13

Technický stav

Existence ekologických zátěží: lze předpokládát
Dopravní dostupnost - dálnice: 50 km - D11
Dopravní dostupnost - silnice: 1 km - I/11
Dopravní dostupnost - železnice: 0,5 km - trať č. 023
Dopravní dostupnost - letiště: 48 km - Pardubice
Hodnocení dopravní dostupnosti: výborná (napojení na silnice 1. a 2.třídy či na významné městské komunikace, napojení na dálnice do 2 km)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ne
Kanalizace: ne
Plyn: ano

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované s budovami

Náklady

Náklady v mil.Kč: 350

Poznámky

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz