Bývalá uhelná kotelna - Heřmanův Městec

Objekt bývalé uhelné kotelny na stavební parcele č. 1498, z větší části nevyužitý (594,0 m2), v části objektu je nová plynová kotelna (128 m2)
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 722 m2
Procento zastavěn: 100%
Výměra podlahové plochy objektů: 722 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100% obecní

Identifikační údaje

Kraj: Pardubický kraj Kód kraje: CZ053
Okres: Chrudim Kód okresu: CZ0531
ORP: Chrudim Kód ORP: 5304
Obec: Heřmanův Městec Kód obce: 571385
Popis geografické polohy: v severovýchodní části města v lokalitě sídliště U Bažantnice

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: ostatní
Stávající ÚPD: obytná oblast
Stávající skutečné využití lokality: 18%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití: občanská vybavenost (obchod, služby)
Počet objektů na pozemku celkem: 1

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ne
Dopravní dostupnost - dálnice: D 11 Hradec Králové - Wroclav (cca 30km) a R 35 Hradec Králové - Moravská Třebová - Olomouc (cca 30km)
Dopravní dostupnost - silnice: městem prochází silnice I/17 (Chrudim-Čáslav)
Dopravní dostupnost - železnice: žst. Heřmanův Městec cca 1,5km od objektu, trať č. 015 (Přelouč-Prachovice) a č. 017 (Chrudim město-Heřmanův Městec)
Dopravní dostupnost - letiště: Pardubice, cca 13km
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ne
Kanalizace: ano
Plyn: ne

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované s budovami

Náklady

Náklady v mil.Kč: 11

Poznámky

Plánované využití objektu jako zázemí pro sportovní aktivity na přilehlém hřišti, je zpracovaný projekt, vydané stavební povolení

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz