Budova bývalé rychty - Rychnov na Moravě

Budova bývalé rychty. Jedná se o částečně podsklepenou dvoupodlažní budovu s nevyužitým velkým půdním prostorem, jejíž pravá část byla staticky narušena při povodních v r. 1997. V minulosti zde byla rychta i se sklepním vězením, později byla v šedesátých létech různě předělena a byla zde zřízena úřadovna tehdejšího MNV,byt, knihovna, dětská poradna, kulturní sál, později klub důchodců, obřadní síň, telefonní ústředna O2 před povodněmi zde byly i výrobní aktivity. V současné době je budova prázdná, pouze v 2 NP je umístěna v levé části telefonní ústředna O2. Obec má zpracován projekt na přestavbu na dům s pečovatelskou službou s využitím i půdního prostoru s uvedením budovy do původní podoby. Budova je zapsána jako kulturní památka.
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30.11.2008 (lokality, jejichž převážná část je v majetku obcí); lokality na území Prahy zpracovala firma Kolpron CZ, s.r.o. pro Magistrát Hl. města Prahy ve studii "Analýza brownfields v Praze" (červen 2008).
 

Základní údaje

Rozloha celkem: 737 m2
Procento zastavěn: 64%
Výměra podlahové plochy objektů: 1 100 m2
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů vlastnictví): 100% obecní

Identifikační údaje

Kraj: Pardubický kraj Kód kraje: CZ053
Okres: Svitavy Kód okresu: CZ0533
ORP: Moravská Třebová Kód ORP: 5308
Obec: Rychnov na Moravě Kód obce: 578711
Popis geografické polohy: Přímo ve středu obce

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality: Občanská vybavenost
Stávající ÚPD: občanská vybavenost, bydlení
Stávající skutečné využití lokality: 2%
Nejvhodnější předpokládaný způsob využití:
Počet objektů na pozemku celkem: 1

Technický stav

Existence ekologických zátěží: ne
Dopravní dostupnost - dálnice: E442 Hradec Králové - Olomouc (10 km) a 32 km Mohelnice; R/35 Hradec Králové - Olomouc (10 km Moravská Třebová)
Dopravní dostupnost - silnice: obcí prochází pouze sil. III. třídy
Dopravní dostupnost - železnice: trať č. 262 Česká Třebová - Skalice nad Svitavou, žst. Mladějov na Moravě (3 km) a trať č. 270 Česká Třebová - Olomouc, žst. Žichlínek (7,5 km)
Dopravní dostupnost - letiště: sportovní Staré Město u Moravské Třebové (5 km)
Hodnocení dopravní dostupnosti: vyhovující (napojení na síť státních silnic a sběrných městských komunikací do 5 km po kvalitních komunikací)
Elektrická energie: ano
Pitná voda: ano
Užitková voda: ne
Kanalizace: ne
Plyn: ano

Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení lokality: Pravděpodobně nekontaminované s budovami

Náklady

Náklady v mil.Kč: 25

Poznámky

Mapa, FotografieOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz